آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سوگند صدیقی
S3 : 23:52:31 | com/org
سوگند صدیقی 
آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد  
بازیگر 
ساز و آواز، سینما و تئاتر، نقاشی، شنا، رانندگی 
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، مترجم 
تهران  
۰۸ مرداد ۱۳۹۳