کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال سینا ت. | دیوار
S3 : 15:23:30 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
They lived and laughed and loved and left

(از بیداری فینگان‌ها)