تیوال | پروفایل Shahrzadtour
S3 : 22:44:28
Shahrzadtour 
مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
کارشناسی ارشد  
راهنما گردشگری فرهنگی 
 
تهران  
۰۱ آبان ۱۳۹۳