کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل سمیرامیس بابایی
S3 : 10:10:39 | com/org
سمیرامیس بابایی 
کارشناسی  
نویسنده و کارگردان ،منتقد مجله دنیای تصویر، مترجم 
 
تهران  
۲۲ مهر ۱۳۹۳