تیوال | پروفایل سمانه زارعی
S3 : 13:07:58
سمانه زارعی 
مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد  
کارمند 
تاتر- سینما- موسیقی- کنسرت- کتاب 
تهران / تهران  
۲۱ آذر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آواز قو | ۵★ ملاقات | ۵★