تیوال روح اله | دیوار
S3 : 07:09:44
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
موضوع جالبی دارد، اجرای بازیگران عالی است، نظم سالن و امکانات خوب است، به نظرم با بچه ها این نمایش دیده نشود بهتر است.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید