کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا تهوری
S3 : 08:16:25 | com/org
رضا تهوری 
مهندسی برق قدرت
کارشناسی  
 
تئاتر شعر و ادبیات 
تهران  
۲۰ مهر ۱۳۸۸