تیوال نیما تابان | دیوار
S3 : 08:04:06
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
شمع سحری بیداری
روشن شد
در چشمان ما
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خطابه قرای عشق
از لب تو
شنیدن دارد
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
امواج آبی آرامش
ذهن مرا می برد
به سوی جهانی دگر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
چشمه قریحه تو
همیشه جوشان است
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
باران ناخودآگاه خاطره سازعشق
دوباره ببار
به ذهن ما
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اوج می گیرد
احساست
به اعماق آسمان
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سحر انگیز است
نوای ساز بینظیر تو
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شهر خیال من
همیشه بارانی است
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
یاد تو
اکسیر شیرین آرامش است
بی شک
زیباست اما عنصر خیال در آن کمرنگ است موفق باشید و بهتر .
۰۵ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مسافر دشت زیبای شقایق
تو هستی
با کوله باری از خیال
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آغشته است
دلم
با خاطرات سرخ تو
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
وارونه زیستم
در این زمین سرد
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
باریکه ای گرم
میخواهم
برای زیستن
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
به دنبال خورشید وجود تو
می دوم
تا بی انتهای دشت آوا

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اخم هایت را
جمع میکنم
از روی گونه های سپیدت
با یک لبخند
محمدرضا مدیری، آذرمهر و جهان این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
در اوج خنده ها
رفته رفته
غصه ها
در دلت کمرنگ می شود
محمدرضا مدیری، آذرمهر و جهان این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شاید این بهار
مرهمی شود
برای دردهای عیان و نهفته ما
شاید
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
دلم
چه دلربا
پرواز می کند
بالای سر من
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
یاد تو
چون ستاره ای درخشان است

چهار مضراب عشق را
چه شیرین
می نوازی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خیلی سریع
عاشق تو شدم
به یک طرفه نگاه
آذرمهر، امیررضا، جهان و تیلا بختیاری این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید