کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال نیما تابان | دیوار
S3 : 23:06:11 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
در سایه سار تنهایی
صدای ساز دلربای سه تار
همنشین من است
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
چشم آبی تو
سرچشمه زلال
آرامش است
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خنده هایت
اکسیر جوانی است
همیشه بخند
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
انگار هستی
و روبروی من راه می روی
با قامت رعنا
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ای پیک عشق
از که خبر آورده ای
امروز
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شمع سحری بیداری
روشن شد
در چشمان ما
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خطابه قرای عشق
از لب تو
شنیدن دارد
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
امواج آبی آرامش
ذهن مرا می برد
به سوی جهانی دگر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
چشمه قریحه تو
همیشه جوشان است
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
باران ناخودآگاه خاطره سازعشق
دوباره ببار
به ذهن ما
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اوج می گیرد
احساست
به اعماق آسمان
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سحر انگیز است
نوای ساز بینظیر تو
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شهر خیال من
همیشه بارانی است
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
یاد تو
اکسیر شیرین آرامش است
بی شک
زیباست اما عنصر خیال در آن کمرنگ است موفق باشید و بهتر .
۰۵ مرداد ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مسافر دشت زیبای شقایق
تو هستی
با کوله باری از خیال
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آغشته است
دلم
با خاطرات سرخ تو
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
وارونه زیستم
در این زمین سرد
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
باریکه ای گرم
میخواهم
برای زیستن
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
به دنبال خورشید وجود تو
می دوم
تا بی انتهای دشت آوا

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اخم هایت را
جمع میکنم
از روی گونه های سپیدت
با یک لبخند
محمدرضا مدیری، آذرمهر و جهان این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید