آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نادیا اسکویی
S3 : 00:06:04 | com/org
نادیا اسکویی 
علوم اجتماعی
مدیر فروش انتشارات 
سفر - مطالعه فرهنگ و آداب و رسوم - مسایل مربوط به مردم شناسی - روان شناسی و جامعه شناسی 
 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳