کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل Mohammadhassan Amiri
S3 : 05:26:29 | com/org
Mohammadhassan Amiri 
میکروبیولوژی
کارشناسی  
 
تئاتر ، شعر و سراییدن ، بیش از همه خواندن ، دانستن و گوش دادن ، همراه کمی چُرت میانش  
طولانی ست ...  
تهران / تهران  
۲۴ مهر ۱۳۹۷