تیوال | پروفایل محمدرضا
S3 : 13:48:22
محمدرضا 
 
تئاتر و سینما 
انسانها در رابطه رشد می کنند در رابطه آسیب می بینند و در رابطه ترمیم می شوند همه چیز به رابطه ها مربوط است 
 
۲۶ مهر ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
خانم آوازخوان کله طاس | ۳★ سرزمین های شمالی | ۵★ تکرار | ۵★ سوءتفاهم | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
یلدای کوتاه | ۵★