تیوال محمد سلطانی | دیوار
S3 : 13:34:51
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
تمامی اجزا و ارکان صحنه درست و به جا بودند ، از چندین شکل مختلف برای مشاجره ها استفاده شده بود که ذهن بیننده را وادار به حدس زدن اتفاق بعدی میکرد که نقش ها هم مکمل همدیگر بودند و در طول اجرا با رهبری خانم نصیر پور بی نقص اجرا شد و نقش دیگر آن بازیگر جوان مبینا طبایی که نبض اجرا را به دست داشت و جلوگیری از افت فشار نمایش میکرد که نمایش در هر لحظه شوق و هیجان منحصر به فردی داشت .