کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مهرنوش خواجوی
S3 : 17:23:38 | com/org
مهرنوش خواجوی 
ادبیات زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد  
مترجم 
تئاتر، موسیقی، طبیعت نوردی، کوهنوردی 
تهران / تهران  
۰۹ بهمن ۱۳۹۳