آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل صبا ملک‌صادقی
S3 : 03:52:15 | com/org
صبا ملک‌صادقی 
ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد  
کارشناس شبکه و IT 
تئاتر، سینما، شعر و ادبیات 
تهران / تهران  
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲