کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال اشرف السادات جعفری | دیوار
S3 : 10:17:00 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
با توجه به اینکه من از شهرستان برای دیدن تئاتر به تهران میآیم ،در مقایسه با کارهای قبلی که دیدم مخصوصا شکلک و سیندرلا کار ضعیف تری بود البته بازی بازیگران نسبتا خوب بود ولی متن نمایش چندان قوی و منسجم نبود یا حداقل با سلیقه من جور نبود ولی بهرحال به عوامل نمایش خسته نباشید عرض می کنیم
علی تاجیک این را خواند
آرزو نوری و مهسا علیزاده این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
با توجه به اینکه من از شهرستان برای دیدن تئاتر به تهران میآیم ،در مقایسه با کارهای قبلی که دیدم مخصوصا شکلک و سیندرلا کار ضعیف تری بود البته بازی بازیگران نسبتا خوب بود ولی متن نمایش چندان قوی و منسجم نبود یا حداقل با سلیقه من جور نبود ولی بهرحال به عوامل نمایش خسته نباشید عرض می کنیم
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید