تیوال | پروفایل Eshg Avall
S3 : 15:27:59
Eshg Avall 
ترجمه
کارشناسی ارشد  
مترجم 
به ترجمه های مدارک  
من زهرا دلاوری هستم و عاشق ترجمه هستم و به 5 زبان دنیا مسلط هستم که در حال حاضر در دارالترجمه رسمی کارو در حال فعالیت میباشم  
تهران / تهران  
۰۲ آبان