کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل ایمان جعفرزاده
S3 : 17:17:34 | com/org
ایمان جعفرزاده 
مهندس مکانیک
کارشناسی  
کارمند 
تئاتر-فیلم-کتاب-سفر-موسیقی 
تهران / تهران  
۱۴ بهمن ۱۳۹۱