تیوال مهدی.. | دیوار
S3 : 03:58:21
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
ارزشِ انجامِ هر کاری تویِ زندگی؛
به زیاده روی تویِ اون کاره،
میانه روی اخلاقِ بُزدل هاست..
حمیدرضا مرادی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مهدی..
درباره فیلم شب من نزد مود i
مسیری که احتمالِ راهیابی به رهیافتِ مناسب در آن،
(به ریاضی) هشتاد درصد باشد،
لزومَن انتخابِ بهتری نیست،
شاید چون در آن احتمالِ دیگرِ بیست‌ درصدی، ضرورتی بیشتر-
برای معنا و مبارزه بر سرِ ادامه‌ی زندگی نهفته باشد..
iamnegin@، عباس الهی و رضا بولو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مهدی..
درباره فیلم وداع با زبان i
به زودی هر کس برای این که حرفِ خودش را بفهمد،
نیاز به مترجم خواهد داشت..
iamnegin@ این را خواند
حمیدرضا مرادی، نیلوفر ثانی، بهار گراوندی، عباس الهی و نرگس این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
دو راه حل برای یک مسئله
عباس کیارستمی
http://www.aparat.com/v/Zvo5g

دارا هنوز هم ، دوستِ نادر است..
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید