تیوال | پروفایل هورناز شفیعی
S3 : 15:28:31
هورناز شفیعی 
مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد  
اصفهان 
 
تیاتر ،سینما،موسیقی 
در کل عاشق هنرم 
 
۱۹ مرداد ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سقراط | ۵★ P2 | ۵★