کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل هورناز شفیعی
S3 : 07:20:02 | com/org
هورناز شفیعی 
مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد  
اصفهان 
 
تیاتر ،سینما،موسیقی 
در کل عاشق هنرم 
 
۱۹ مرداد ۱۳۹۲