آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل حنا جشنوند
S3 : 11:04:54 | com/org
حنا جشنوند 
معماری
کارشناسی  
بازیگر 
تئاتر ، سینما ، دوبله و صدا پیشگی 
تهران  
۱۴ مهر ۱۳۹۴