کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حمید غیور
S3 : 19:37:46 | com/org
حمید غیور 
کارشناسی ارشد  
 
موسیقی، نوازندگی سه تار، عکاسی، طبیعت 
email: hamid.ghayour@gmail.com 
تهران / تهران  
۱۲ آبان ۱۳۹۲