تیوال پژواک | دیوار
S3 : 06:56:51
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
پژواک
درباره نمایش سیزده i
اینا کین الکی میخندن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوست و فامیل عوامل
خدا نگذره ازشون ایشالا
تا بخوای رو اعضاب من راه رفتن
تو هر نمایشی دو تا از اینا باشه بااعتماد به نفسی که دارند فکر میکنند خوانواده یا رفیق فاب بزرگترین ستاره حال حاضر سالن های تاتر و سینمای جهان هستند و به خودشون اجازه می دند با خیال ... دیدن ادامه » راحت بلند بلند حرف بزنند و با فلش عکس بگیرند و فیلم برداری کنند و به هر حرکت ریز بازیگر قاه قاه بخندند و روی صندلی لم بدند و رانی و پفک بخورند...
فقط هم نه این اجرا که تو همه سالن ها این مورد بوده و همه دیدیم...
خدا نصیب نکنه.
۲۱ فروردین
گل گفتین خانم مقدم
۲۲ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
حبیب علیزاده
درباره نمایش زایش i
تخفیفتون کوش؟؟؟؟؟؟؟؟.؟؟؟؟؟؟؟
آقای سوبژه (محمد لهاک) و رضا غیوری این را خواندند
آذرمهر و محمدرضا مدیری این را دوست دارند
ظاهراً اعمال شده
۱۴ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید