کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل celine
S3 : 08:10:30 | com/org
celine 
کارشناسی ارشد  
 
 
آدم ها لالت می کنند بعد هی می پرسند چرا حرف نمی زنی؟ این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیا بود . "نیل سایمون" 
تهران / تهران  
۲۸ آذر ۱۳۹۵