تیوال | پروفایل محمدرضا مدیری
S3 : 12:24:11
محمدرضا مدیری 
 
تئاتر و سینما 
من از نجابت عشقم تو از سخاوت خاک 
 
۰۶ شهریور ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
هدیه جشن سالگرد | ۵★ اوبو | ۳★ زندگی در تیاتر | ۵★ فرایند | ۵★ تجربه های اخیر | ۵★ شازده کوچولو | ۵★ هملت | ۵★