تیوال علی نوروزی | دیوار
S3 : 07:25:41
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
علی نوروزی
درباره نمایش خاموشی دریا i
وای از این حقیقت دوستِ معرکه!
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید