تیوال | پروفایل Arash Hassanzadeh
S3 : 04:41:12
Arash Hassanzadeh 
مهندسی مکانیک سیالات، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد  
آزاد 
ورزش، کتاب، تاتر، سفر 
تهران / تهران  
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
استندآپ کمدی جایزه داروین | ۵★ بی تابستان | ۵★