کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل امیر مسعود
S3 : 08:48:42 | com/org
امیر مسعود 
عمران-سازه
کارشناسی ارشد  
 
تئاتر، سینما، موسیقی،تماشای آثار هنری و مکان های تاریخی 
تهران / تهران  
۲۹ اسفند ۱۳۹۳