کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سپهر درباره نمایش لانچر ۵: « ـ مواظب وسایل‌تون باشین! من بودم و جمشید و یک پادگان
S3 : 15:06:57 | com/org
سپهر
درباره نمایش لانچر ۵ i
« ـ مواظب وسایل‌تون باشین!
من بودم و جمشید و یک پادگان چشم‌قربان!
از سلمانی که برگشتیم، سرباز شدیم
در تخت‌های دوطبقه،
خواب‌های مشترک دیدیم
یک روز که من نبودم،
تخت جمشید را غارت کرده بودند!»


#اکبر_اکسیر