تیوال گردشگری | عکس‌ها | بهار خراسان شمالی
S3 : 10:42:46

بهار فصل رنگ‌ها و زیبایی‌هاست .جلوه زیبایی‌ها در طبیعت بهاری بجنورد خراسان شمالی.

عکس: مریم داورنیا / مهر

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸