تیوال گردشگری | عکس‌ها | آغاز فصل نشاء برنج در مازندران
S3 : 06:14:50

نشا کاری یکی از مراحل کشت برنج است. در این مرحله نشاء (جوانه برنج) که پیش از این در خزانه آماده شده را به زمین اصلی انتقال می دهند. نشاکاری معمولا توسط زنان کشاورز انجام می شود.

عکس: محمد سلطانی / ایلنا

۰۵ خرداد ۱۳۹۸