تیوال گردشگری | ویترین گردش‌ها
S3 : 22:37:47
گردش‌ها

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۵

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ از اسفند ۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۵

گردش در مزرعه‌ی خورشید |گیلاوند|

۰٫۰
📅︎ جمعه‌ها و روزهای تعطیل
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه مقدمه‌ای بر اصول طبیعت‌گردی و کمپینگ

۰٫۰
📍︎ خانه الکا
📅︎ جمعه ۰۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه تهران هاوانا

۰٫۰
📍︎ خانه الکا
📅︎ پنجشنبه ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |کاخ موزه نیاوران|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۰۹ اسفند ساعت ۰۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ ۳۰ آبان تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |موزه مقدم و موزه نگارستان|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۰۲ اسفند ساعت ۰۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان

گردش شهر شاه نگارگر |قزوین‌گردی|

۰٫۰
📅︎ جمعه ۰۳ اسفند ساعت ۰۶:۰۰
۱۹۸,۰۰۰ تومان

گردش راه آهن |ریل‌رو|

۴٫۹
📅︎ هر هفته پنج‌شنبه‌ها
۱۹۰,۰۰۰ و ۱۵۳,۴۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته