تیوال گردشگری | ویترین گردش‌ها
T1 : 04:03:27
گردش‌ها

گردش تهران‌گردی |به زبان انگلیسی|

📅︎ یکشنبه ۰۲ مهر
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ظرفیت محدود!

گردش دیدار با بوف ناآرام |بازدید از خانه و پاتوق‌های صادق هدایت|

📅︎ پنجشنبه ۳۰ شهریور
۷۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش باکو با پروفسور ژان دورینگ |سفر موسیقایی از تبریز تا باکو|

📅︎ ۲۰ تا ۲۷ مهر
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش راه آهن |پارسیاد|

📅︎ پنجشنبه ۰۶ مهر
۱۷۰,۰۰۰ و ۸۶,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش English Cafe

📅︎ پنجشنبه ۳۰ شهریور
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش یک سفر یک کتاب |هری پاتر و غار رودافشان با ویدا اسلامیه|

📅︎ پنجشنبه ۰۶ مهر
۱۱۳,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
لطفا قبل از خرید، با موسسه ژیوار تماس گرفته و قیمت روز را جویا شوید. شماره تلفن: ۸۸۴۷۰۷۰۹ پیش‌پرداخت: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

گردش کشمیر |جواهری در شمال هند|

📅︎ ۳۱ شهریور تا ۰۸ مهر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
گردش‌های گذشته