تیوال تئاتر | ویدیوها
T1 : 06:28:35
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
نمایش لامبورگینی
» تیرزر نمایش لامبورگینی
۲ روز پیش، جمعه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش صبحانه در غروب
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش اتاق
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش سونات اشباح
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش آنا کارنینا
۴ روز پیش، چهارشنبه
سمانه ، مهدی حسین مردی و مارال عظیمی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش بنگاه تئاترال
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش بوف نه چندان کور
۴ روز پیش، چهارشنبه
بیتا نجاتی و جعفر فرجی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش سیستم گرون هلم
نمایش سیستم گرون هلم
» تیزر نمایش "سیستم گرون هلم"
۵ روز پیش، سه‌شنبه
Prudence این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۶ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش مفیستو
۶ روز پیش، دوشنبه
وحید هوبخت این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش آنا کارنینا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش بهمن کوچیک
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره اپرا-تئاتر شاخ نبات
حکایت جالبی بود .من که بسیار لذت بردم.دست همگی درد نکنه
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش همشهری
ویدیویی از نمایش "همشهری"
» تیزر نمایش همشهری
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش آسایشگاه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش ترانه اى براى تو
topolof_1376 این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش بوف نه چندان کور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره اپرا-تئاتر شاخ نبات
جعفر فرجی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید