تیوال تئاتر | ویدیوها
T1:00:51:27
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش سونات پاییزی
۲ روز پیش، يكشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
علی اصغر شیرازیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش یک عدد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایشنامه‌خوانی جعبه پاندورا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایشنامه‌خوانی پزشک نازنین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مریم رودبارانی و benyamin62 این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایشنامه‌خوانی جهنمیان
مهندس محراب نجعی نژاد این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش شعله ۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایشنامه‌خوانی مستخدم ماشینی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش لیرشاه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ابرشیر این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش رورانس
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایشنامه‌خوانی باز کردن بسته
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش مانوس
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش آسگاردیا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
یکی از نمایشهای خوبی بود که این اواخر دیده ام. بازیهای خوب همراه با قصه روان و دلنشین که با نگاهی کمیک به زندگی و مرگ تماشاچی رو به فکر فرو می بره.
۰۲ اسفند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش مافیا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید