تیوال نمایش سنگفرشهای خاکستری خاکستری
T1 : 00:23:21
  ۰۹ تا ۲۵ بهمن
  ۱۸:۰۰
  ۵۵ دقیقه
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: برسا برادران
: احمد سیاه رستمی، برسا برادران
: ابراهیم زاهدی

: برسا برادران
: هدیه رحمت نژاد
: بهروز بروجردی
: رضا درویش
: مهدی برادران
: فرزانه محمدنژاد
: امیر گلدوست، مونا تمیز

من تنها مانده ام
خودم را می بینم
خودی که از تمام افکار و رویاهایم تغذیه می کند
خودی که قضاوت هایش از قضاوت های من ظالمانه تر و بیرحم تر است
و تمام این ها از هنگامی شروع شد که
تو رفتی
 بی دلیل
من
 احتیاج به دلیل دارم.

داستان درونیات یک ذهن بیمار ..

مکان

حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن:  ۶۶۴۸۳۷۴۲

عکس‌های پایه

گالری عکس گالری عکس گالری عکس گالری عکس

ویدیوهای وابسته

آواهای وابسته