تیوال نمایش روال عادی
S1 : 19:08:44
  ۳۰ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  ۲۱:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۳۵,۰۰۰ تومان

: ژان کلود کری یر
: اصغر نوری
: محمد رضا خاکی
: مسعود دلخواه، کورش سلیمانی

: حمیدرضاسنگیان
: فرحناز عسگری
: محسن باباخانی
: مهدی رستمی، حسین خدمتی، سعید سرداری
: فریده عسگری
: سینا دشتی
: آرش بدرطالعی
: نیما خاکی
: امیرخدامی، مهدیه خالقیان، محمدرضا کریمی
: فاطمه دهقان نسب
: شطیطه مازنی
: فریبا جدیدی
: شهرآشوب مفتاحی
: امین کردبچه
شهر:
تهران

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن:  ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶

گزارش تصویری تیوال از نمایش روال عادی / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش روال عادی / عکاس: سید ضیا الدین صفویان

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته