تیوال تئاتر | آواها
T1 : 09:21:06
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
» گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان

گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲ روز پیش، دوشنبه
مهدی حسین مردی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مستعد حادثه
» گفتگوی تیوال با دانیال خجسته

گفتگوی تیوال با دانیال خجسته / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۴ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تبار خون
» گفتگوی تیوال با توحید معصومی

گفتگوی تیوال با توحید معصومی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۴ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نیلوفر و نفت
» نمایش نیلوفر و نفت

گزارش آوای تیوال از نمایش نیلوفر و نفت

گفتگو با
- امیردژاکام / نویسنده و کارگردان
علی برجی / بازیگر
مانلی حسین پور / بازیگر
سروش طاهری / بازیگر
- عباس جمشیدی / بازیگر

گفتگو کننده: رسول حسینی 

۴ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آقای اشمیت کیه؟
» گفتگوی تیوال با امیرحسین گلشنی

گفتگوی تیوال با امیرحسین گلشنی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نقاشی تئاتر تیستوی سبزانگشتی
» نقاشی تئاتر تیستوی سبزانگشتی

گزارش آوای تیوال از نقاشی تئاتر تیستوی سبزانگشتی

گفتگو با
- پرستو فصیح / کارگردان
بهار مرادی / بازیگر
پرند محمدی / بازیگر
حسین کوهی / بازیگر
آریو راقب کیانی / بازیگر
- الیار عظیمی / بازیگر

گفتگو کننده: نازنین موسوی

عالیا و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مطرب
» گفتگوی تیوال با سانیا سالاری

گفتگوی تیوال با سانیا سالاری / بازیگر.

گفتگو کننده: پرند محمدی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ماه پیشونی
» گفتگوی تیوال با آزاده انصاری

گفتگوی تیوال با آزاده انصاری / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

نوبادی ، مهدی حسین مردی و رضا تهوری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گوهر
» گفتگوی تیوال با سعید نجفیان

گفتگوی تیوال با سعید نجفیان / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هفت روز از تیر شصت
» گفتگوی تیوال با محمد لارتی و کامران شهلایی

گفتگوی تیوال با محمد لارتی و کامران شهلایی / کارگردانان .

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره پرفورمنس شهر - بازی
» گفتگوی تیوال با اصغر پیران

گفتگوی تیوال با اصغر پیران / اجراگر و خواننده.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه

گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش معلم
» گفتگوی تیوال با مسعود بابایی

گفتگوی تیوال با مسعود بابایی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با سعید هاشم زاده

گفتگوی تیوال با سعید هاشم زاده / نویسنده و کارگردان .

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با هامون قاپچی

گفتگوی تیوال با هامون قاپچی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

گزارش آوای تیوال از نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

گفتگو با

- شهرام گیل آبادی / کارگردان
سیما تیرانداز / بازیگر
پانته آ بهرام/ بازیگر
لادن مستوفی/ بازیگر

گفتگو کننده: حسین کوهی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اوردوز
» گفتگوی تیوال با شهاب امرایی

گفتگوی تیوال با شهاب امرایی / کارگردان .

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش رویای آمریکایی
» گفتگوی تیوال با شهرام آذرمهر

گفتگوی تیوال با شهرام آذرمهر / نویسنده و کارگردان .

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شب دشنه هاى بلند
» نمایش شب دشنه های بلند

گزارش آوای تیوال از نمایش شب دشنه های بلند

گفتگو با
- علی شمس / نویسنده و کارگردان
رامین سیار دشتی/ بازیگر
سام کبودوند/ بازیگر
سجاد تابش/ بازیگر

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

shaghayegh این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تلخی های شیرین
» گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور

گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور / دراماتورژ.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید