تیوال تئاتر | آواها
T1 : 19:34:36
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آوا
درباره نمایش سر تا سر
» گفتگوی تیوال با محمدرضا کیوانی

گفتگوی تیوال با محمدرضا کیوانی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۴ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش روز فرشته
» گفتگوی تیوال با سوسن رحیمی

گفتگوی تیوال با سوسن رحیمی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ روز پیش، سه‌شنبه
علی گلستان و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش روز فرشته
» گفتگوی تیوال با سیاوش چراغی

گفتگوی تیوال با سیاوش چراغی / بازیگر.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۴ روز پیش، سه‌شنبه
علی گلستان و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تلنگر
» گفتگوی تیوال با مهین نوبخت

گفتگوی تیوال با مهین نوبخت / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۵ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» نمایش در انتظار آدولف

گزارش آوای تیوال از نمایش در انتظار آدولف

گفتگو با

- علیرضا کوشک جلالی/ کارگردان
حسین امیدی/ بازیگر
آناهیتا درگاهی/ بازیگر
اشکان خطیبی/ بازیگر

گفتگو کننده: رسول حسینی

۵ روز پیش، دوشنبه
daryakhazar این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مجلس مختلف خوانی
» گفتگوی تیوال با مرتضی جلیلی دوست

گفتگوی تیوال با مرتضی جلیلی دوست / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۵ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مادر ایکاروس
» گفتگوی تیوال با رضا عباسی

گفتگوی تیوال با رضا عباسی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۵ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با سعید دولتی

گفتگوی تیوال با سعید دولتی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی 

۵ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش چه زود زمستون میشه
» گفتگوی تیوال با بهار کریم زاده

گفتگوی تیوال با بهار کریم زاده / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی 

۵ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آکواریوم
» گفتگوی تیوال با سیامک احصایی

گفتگوی تیوال با سیامک احصایی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی 

۵ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش قضیه
» گفتگوی تیوال با سجاد امیر مجاهدی

گفتگوی تیوال با سجاد امیر مجاهدی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شکار بزرگ شنبه
» گفتگوی تیوال با محمد رضایی

گفتگوی تیوال با محمد رضایی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دولت ضعیفه
» گفتگوی تیوال با اصغر خلیلی

گفتگوی تیوال با اصغر خلیلی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

علی گلستان و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کافی شاپ
» گفتگوی تیوال با حسین علی بینوایی

گفتگوی تیوال با حسین علی بینوایی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نرسیده
» گفتگوی تیوال با آندیا عبدالرسول

گفتگوی تیوال با آندیا عبدالرسول / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس

گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کروکی
» گفتگوی تیوال با سعید چنگیزیان

گفتگوی تیوال با سعید چنگیزیان / بازیگر.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

صدف اسمعیل پور این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با مهرداد نظری

گفتگوی تیوال با مهرداد نظری / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شیو
» گفتگوی تیوال با حسین دیردار

گفتگوی تیوال با حسین دیردار / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

mary km این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ماتیک قرمز
» گفتگوی تیوال با سودابه میرکریمی

گفتگوی تیوال با سودابه میرکریمی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

عباس و بهنام قنبری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید