آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها
S3 : 06:41:37 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آوا
درباره فایل تیتراژ محرمانه i
آهنگ محرمانه | عکس آهنگ محرمانه

خواننده: حسین حبیبی

آوا
درباره نمایش دکتر سایکو i
گفتگوی تیوال با الینا گلچین | عکس گفتگوی تیوال با الینا گلچین

گفتگوی تیوال با الینا گلچین / کارگردان.

محمد مجللی این را دوست دارد
من هر بار رد میشم از این پست یه لحطه مکث میکنم و این‌عکس رو میبینم
بعد از مرجانه گلچین یه گلچین دیگه هم پیدا کردم که انرژیش مثبته :)
۱۰ اسفند ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش حراج خانگی i
گفتگوی تیوال با امیر کامران  | عکس گفتگوی تیوال با امیر کامران

گفتگوی تیوال با امیر کامران / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش خیاط i
گفتگوی تیوال با کمال عبدی  | عکس گفتگوی تیوال با کمال عبدی

گفتگوی تیوال با کمال عبدی / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش ابر شلوارپوش i
گفتگوی تیوال با علیرضا اخوان | عکس گفتگوی تیوال با علیرضا اخوان

گفتگوی تیوال با علیرضا اخوان / نویسنده و کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش شک i
گفتگوی تیوال با مهران امام بخش | عکس گفتگوی تیوال با مهران امام بخش

گفتگوی تیوال با مهران امام بخش / کارگردان.

Janan.art این را خواند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره مونولوگ رویای لاک رنگی i
گفتگوی تیوال با محمد حسین تفریشی | عکس گفتگوی تیوال با محمد حسین تفریشی

گفتگوی تیوال با محمد حسین تفریشی / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش مهاجران i
گفتگوی تیوال با علی شوقیان  | عکس گفتگوی تیوال با علی شوقیان

گفتگوی تیوال با علی شوقیان / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش پنهان خانه پنج در i
گفتگوی تیوال با آرش فلاحت‌پیشه  | عکس گفتگوی تیوال با آرش فلاحت‌پیشه

گفتگوی تیوال با آرش فلاحت‌پیشه / کارگردان.

محمد لهاک و مهدی گلزارخزائن این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با امید انصاری | عکس گفتگوی تیوال با امید انصاری

گفتگوی تیوال با امید انصاری / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با پگاه طبسی نژاد | عکس گفتگوی تیوال با پگاه طبسی نژاد

گفتگوی تیوال با پگاه طبسی نژاد / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی | عکس گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی

گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی / دبیر دومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش صدای غمگین یک پرنده i
گفتگوی تیوال با عباس غفاری  | عکس گفتگوی تیوال با عباس غفاری

گفتگوی تیوال با عباس غفاری / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره رادیو تئاتر شب به خیر جناب کنت i
گفتگوی تیوال با مرتضی صادقیان  | عکس گفتگوی تیوال با مرتضی صادقیان

گفتگوی تیوال با مرتضی صادقیان / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره رادیو تئاتر آهسته باگل سرخ i
گفتگوی تیوال با شیرین سپهراد  | عکس گفتگوی تیوال با شیرین سپهراد

گفتگوی تیوال با شیرین سپهراد / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش گل‌های پژمرده i
گفتگوی تیوال با فریدون محرابی | عکس گفتگوی تیوال با فریدون محرابی

گفتگوی تیوال با فریدون محرابی / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش به دیدن رقصنده بیا i
گفتگوی تیوال با الهام صادقی  | عکس گفتگوی تیوال با الهام صادقی

گفتگوی تیوال با الهام صادقی / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با درنا کمالو | عکس گفتگوی تیوال با درنا کمالو

گفتگوی تیوال با درنا کمالو / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش شاه و شهیر i
گفتگوی تیوال با مهرنوش راد | عکس گفتگوی تیوال با مهرنوش راد

گفتگوی تیوال با مهرنوش راد / نویسنده و کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش متران پاژ i
گفتگوی تیوال با بابک بیگوند  | عکس گفتگوی تیوال با بابک بیگوند

گفتگوی تیوال با بابک بیگوند / کارگردان.

الهام یزدان و محمد لهاک این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید