تیوال تئاتر | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از نمایش تفنگ میرزا رضا / عکاس: سارا ثقفی
T1 : 10:09:26
از نمایش تفنگ میرزا رضا
۲۰ دی ۱۳۹۵