تیوال تئاتر | عکس‌ها
T1 : 13:21:41
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
عکس
از نمایش روال عادی
۲ روز پیش، يكشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، شنبه
محمد عسگری ، ابرشیر و میترا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش آقای شادی
۳ روز پیش، شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش آندورا
۳ روز پیش، شنبه
پرند محمدی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش پالت
۳ روز پیش، شنبه
محمد عسگری و Unforgiven(Farhad) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش آنا کارنینا
۳ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش به طرز غریبی
۳ روز پیش، شنبه
محمد عسگری و علی ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، شنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش روال عادی
۵ روز پیش، پنجشنبه
وحید هوبخت ، محمد عسگری و Prudence این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش مفیستو
۵ روز پیش، پنجشنبه
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبی محبا منتظرممممممممممممممممممممم

کمک به دانشجویان این عرصه رسالت است
سپاس از دکتر دلخواه که بستری امن برای 80 دانجشو فراهم کردند و باعث بوجود اومدن یک خانواده با نام مفیستو ... دیدن ادامه » شدند ./
۲ روز پیش، يكشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش مفیستو
۶ روز پیش، چهارشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۶ روز پیش، چهارشنبه
محمد عسگری و ف.حسینی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش آنا کارنینا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش همشهری
محمد عسگری و topolof_1376 این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید