تیوال تئاتر | عکس‌ها
S3 : 23:39:28
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آلبوم
از نمایش محرمانه i
۵ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، امیر مسعود، پرند محمدی و میشا آشتیانی این را دوست دارند
وای بر ما
واقعا این وضع حجاب در شان یک بانوی مسلمان نیست بخدا
خب مگه تاتر مسول نداره که رسیدگی کنه
فقط الکی یه پارچه انداختن روی سرشون
۳ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، یکشنبه
محمد عسگری، امیر مسعود، سپهر، پرند محمدی و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش پلیکان i
محمد عسگری، پرند محمدی، سید حامد حسینیان، امیر مسعود و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
تورو خدا بس کنید دیگه این چه وضعشه اعصاب آدمو بهم میریزید واقعا جای تعجب و تاسف داره انگار اگر خانمه موها و گردنش معلوم نباشه اصلا امکان نداره تاتر بتونه اجرا بشه
رعایت کنید
۳ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش یل بانوآن i
محمد عسگری، پرند محمدی، امیر مسعود، رامیار مجیدی و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، پرند محمدی، امیر مسعود و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش معمای سلطان i
محمد عسگری، امیر مسعود و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، باقر سروش، فرزاد جعفریان، نیلوفر ثانی، سید حامد حسینیان و میشا آشتیانی این را دوست دارند
سپاس از دوستان عزیز تیوال و رضا جاویدی درجه یک
۱۸ دی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش سوگلی i
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و سید حامد حسینیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش تنها i
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، امیرمسعود فدائی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، امیر مسعود و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش مانستر i
محمد عسگری، مهدی حسین مردی، فرزاد جعفریان و نفیسه نوری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش مانداب i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، امیر مسعود، محمدرضا شاه مردی و سایه * این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، پوریا صادقی، امیر مسعود، فرزاد جعفریان و میشا آشتیانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش جنایات قلب i
محمد عسگری، مهدی حسین مردی، امیر مسعود و میشا آشتیانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش از بیرون i
محمد عسگری و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید