تیوال تئاتر | عکس‌ها
S3 : 08:02:58
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
۴ روز پیش، چهارشنبه
محمد عسگری، امیر مسعود و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، چهارشنبه
محمد عسگری، امیر مسعود و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، چهارشنبه
محمد عسگری، امیر مسعود، نیلوفر ثانی و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، چهارشنبه
محمد عسگری و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش لورم ایپسوم i
۵ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری، امیر مسعود، محمد لهاک ( آقای سوبژه ) و حسین این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۵ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری، امیر مسعود و محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش مینواس i
۶ روز پیش، دوشنبه
محمد عسگری و محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش خرس i
محمد عسگری، امیر مسعود و سمیه عالی این را دوست دارند
این اولین نمایش به زبان انگلیسی بود که میدیدم.
واقعا لذت بردم
ای کاش اجراهای انگلیسی بیشتر بشن
۶ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش دراماتورژ i
محمد عسگری و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و نوید آغاز این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش بیا جلوتر i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش زیبا i
محمد عسگری این را دوست دارد
عکسها ازخودنمایش بهترند
۲۱ مهر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش دیسکانکت i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش ساعت i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش شیهیدن i
محمد عسگری، امیر مسعود، نیلوفر ثانی و لیلا مظاهری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش بی چیز i
محمد عسگری و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش شگفتی i
محمد عسگری و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از اپرای عروسکی حافظ i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید