کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 15:53:24 | com/org

نمایش با من حرف بزن

۰٫۰ برگرفته از سه اثر مکتوب نمایشی
ن و ک: حامد شیخی
تماشاخانه ملک
۲۵ تیر تا ۲۴ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش عجیب السلطنه

۰٫۰
تماشاخانه سنگلج
۲۲ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آزادی از قید تعلق

۰٫۰
ن و ک: محمد میرزاحسینی
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۸ تیر تا ۰۹ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش واجد شرایط

۰٫۰
ک: مصطفی کزازی / ن: آیدین آقازاده
خانه نمایش دا
۱۵ تیر تا ۰۳ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته