تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1 : 19:34:55
نمایش‌ها

نمایش سر تا سر

📍︎ خانه نمایش دا
📅︎ ۱۹ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
ما چه چیزهایی را برای آرمانمان فدا می‌کنیم

نمایش گذر پرنده ای از کنار آفتاب

⭐︎ ک: مهدی سقا / ن: محمد چرمشیر
📍︎ تالار محراب - سالن اصلی
📅︎ ۰۷ آبان تا ۰۲ آذر ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
٪۵۰
نمایش‌های گذشته