تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1 : 23:44:00
نمایش‌ها

نمایش لوسیا

⭐︎ ک: شهاب مهربان / ن: شهاب مهربان،سپهر زمانی
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۱۲ مهر تا ۰۵ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش خانه برناردا آلبا

⭐︎ ک: رویا اسدی / ن: فدریکو گارسیا لورکا
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۸ مهر تا ۱۲ آبان ساعت ۱۹:۱۵ و ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته