تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1 : 10:08:13
نمایش‌ها

نمایش مجنون

⭐︎ ک: امید یارندی / ن: سمیه نجفی‌خاتونی
📍︎ پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن علی نصیریان
📅︎ ۲۳ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه تئاتر تازه

نمایش پچ پچه های پشت خط نبرد

⭐︎ ک: اشکان خیل‌نژاد / ن: علیرضا نادری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۰۵ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته