تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1 : 04:23:21
نمایش‌ها

نمایش مائو بودن

⭐︎ ن و ک: حامد سلیمان زاده
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اجرای دوباره، در پردیس تئاتر شهرزاد

نمایش شب دوازدهم

⭐︎ ک: محسن صادقی اصفهانی / ن: ویلیام شکسپیر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۲۳ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش بلافیگورا

⭐︎ ک: سعید دشتی / ن: یاسمینا رضا
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
٪۳۰
٪۵۰

نمایش جوجه تیغی

⭐︎ ن و ک: بهرام افشاری
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۱۵ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نوبت یعنی بعدی

⭐︎ ن و ک: مرتضی شاه‌کرم
📍︎ تئاترشهر - سالن قشقایی
📅︎ ۲۳ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۵۰

نمایش پک

⭐︎ ک: حسین احمدی قاجاری / ن: فاطمه مکاری
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۲۶ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش خداى کشتار

⭐︎ ک: علی سرابی / ن: یاسمینا رضا (با نگاهی به ...
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۱۸ خرداد تا ۰۱ تیر ساعت ۲۰:۳۰ و ۲۲:۳۰
۵۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید از دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰
اقتباسی از نمایش تله موش اگاتا کریستی

نمایش تله موش

⭐︎ ن و ک: سیاوش اسد
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۲۸ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تا ٪۳۰
فقط شنبه ها ساعت ۲۱

اپرا-تئاتر ایرانی لیلی و مجنون

⭐︎ ن و ک: سید جلال الدین دری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۲۵ فروردین تا ۰۵ خرداد ساعت ۲۱:۱۵
۴۵,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش هملت دبستانی

⭐︎ ک: آریا افشار، هلن مرسلی / ن: جلال تهرانی
📍︎ مکتب تهران
📅︎ ۲۳ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۲۲:۰۰ و ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش برای کلاه آهنی‌ها

⭐︎ ن و ک: پژمان عبدی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۲ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش شیطونی

⭐︎ ن و ک: مهدی کوشکی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۷ فروردین تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰ و اولویت خرید
نمایشی از گروه تئاتر گره

نمایش خنکای ختم خاطره

⭐︎ ک: حامد ادوای / ن: حمیدرضا آذرنگ
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۱۷ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
مرثیه ای برای تنبل

نمایش ابلوموف‎

⭐︎ ن و ک: سیاوش بهادرى راد
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۲۴ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۲۱:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۳۰

نمایش شلیک به تئاتر شهر

⭐︎ ن و ک: شایان افکاری
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۵ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۵۰
با نگاهی آزاد به "آنتیگون" نوشته ی ژان آنوی

نمایش آنتی گون

⭐︎ ن و ک: علی راضی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۱۶ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زخم‌های وحشتناک زمین بازی

⭐︎ ک: علی منصوری / ن: راجیو جوزف
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۲ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
کارى از گروه تئاتر بداهه

نمایش زهرمارى

⭐︎ ک: على احمدى / ن: رضا بهاروند، احمد سلگى
📍︎ تماشاخانه پالیز، سالن ۱
📅︎ ۱۹ فروردین تا ۱۲ خرداد ساعت ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۱۵ تا ٪۳۰

نمایش دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان

⭐︎ ن و ک: فرهاد فزونی
📍︎ تماشاخانه پالیز، سالن ۲
📅︎ ۲۳ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش یک مهمانی با شکوه

⭐︎ ک: محمد محقق منتظری / ن: احسان بدخشان
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۲۶ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰
اقتباسی آزاد از نمایشنامه کله پوک ها اثر نیل سایمون

نمایش سرزمین تهی‌سران

⭐︎ ن و ک: روزبه اختری
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۰۶ تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش زناگندی

⭐︎ ک: یاشار بیک زاده / ن: حمیدرضا هدایتی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۰۲ تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش بر فراز برجکها

⭐︎ ک: سعید تقوایی / ن: محمد رضایی راد
📍︎ تالار ناصرخسرو
📅︎ ۱۹ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه نمایش خودکار

نمایش رویای آمریکایی

⭐︎ ن و ک: آیلین کیخایی
📍︎ تئاترشهر - سالن قشقایی
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۱۴ خرداد ساعت ۲۰:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم

⭐︎ ک: افشین زمانی / ن: بهرام بیضایی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۱۸ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش چیزی شبیه یک بختک طولانی

⭐︎ ن و ک: علی بابایی
📍︎ پلاتو حیاتی مهر
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
«گروه هنری آهیشا»

نمایش مهمانسرای دو دنیا

⭐︎ ک: پدرام پرنیان فر / ن: اریک امانوئل اشمیت
📍︎ تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
📅︎ ۲۵ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۷:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش نارنجیغ

⭐︎ ک: بهادر آذری / ن: محمدرضا سجادیان
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۵۰
زاگرس را در تهران ببینیم

نمایش بلوط های سوخته

⭐︎ ن و ک: اسماعیل فیروزی
📍︎ تالار محراب - سالن اصلی
📅︎ ۰۲ تا ۳۰ خرداد ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
٪۴۵
براساس نمایشنامه «به دنبال دروغگو»

نمایش دپوتات

⭐︎ ک: اتابک نادری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۰۷ فروردین تا ۲۰ خرداد ساعت ۲۱:۳۰
۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰

نمایش داستان تاسیس

⭐︎ ن و ک: آرش میر طالبی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ خرداد ساعت ۲۱:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰

نمایش یرماغ

⭐︎ ک: مریم محمدی / ن: مریم محمدی، مهیار احمدی
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شهر بازی

⭐︎ ک: مسعود روستا / ن: شیما لطیفی
📍︎ فرهنگسرای فردوس
📅︎ ۰۱ تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
یه مشکلی وجود داره، حلقه‌ت!

نمایش تابوت عهد

⭐︎ ک: عماد قلی‌پور / ن: نیل لبیوت
📍︎ تئاتر باران
📅︎ ۰۹ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۲۱:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۴۰
٪۵۰
بر اساس رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر

نمایش رومولیت

⭐︎ ک: مصطفا کوشکی، هستی حسینی / ن: مصطفا کوشکی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۹ فروردین تا ۱۱ خرداد ساعت ۲۱:۴۵
۲۵,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰
اجرا و تحسین شده در کشورهای سوئد، اتریش، فرانسه و دبی و به زودی در آلمان

نمایش چشم‌هایی که مال توست

⭐︎ ن و ک: بهاره رهنما
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۱۷ فروردین تا ۰۵ خرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کافه پولشری

⭐︎ ک: الهام پاوه نژاد / ن: آلن وتز
📍︎ کافه تریا پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ساعت ۲۲:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
انسان انباری چگونه انسانیست؟

نمایش انسان انباری

⭐︎ ک: آرش سنجابی / ن: الهه قاسم زاده
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۱ خرداد تا ۱۰ تیر ساعت ۲۲:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۳۰
٪۵۰

نمایش مرا به نام خودم بخوان

⭐︎ ک: زهرا اسلام پناه
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه مهر
📅︎ ۳۱ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش دانشگاه شریف

⭐︎ ک: پری بارانی / ن: محمد قاسمی
📍︎ اداره تئاتر - خانه نمایش
📅︎ ۰۹ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۹:۴۵
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

باشگاه تئاتر باران

۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان
پیوستن

نمایش سیندرلا از فرنگ اومده

⭐︎ ک: مرتضی مقدم / ن: مهدی مهدی آبادی
📍︎ سرای محله دهقان
📅︎ ۲۹ فروردین تا ۱۲ خرداد ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تا ٪۶۰
نمایش شاد کودک و نوجوان و خانواده

نمایش گروفالو

⭐︎ ک: آرش شریف زاده / ن: بهرام جلالی پور
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۵ فروردین تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش لنگ ظهر

⭐︎ ن و ک: رسول کاهانى
📍︎ تئاتر باران
📅︎ ۳۰ اردیبهشت تا ۲۶ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دده خانم

⭐︎ ن و ک: جواد عاطفه
📍︎ خانه نمایش دا
📅︎ ۱۸ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

فیلم‌تئاتر مخزن

⭐︎ ن و ک: جلال تهرانی
📍︎ مکتب تهران
📅︎ دوشنبه ۰۷ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش لولیتا

⭐︎ ک: بهنام احمدی / ن: فرشاد جعفری
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۲۰:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دودمان

⭐︎ ن و ک: فرزاد باقری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۲ اردیبهشت تا ۰۷ خرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

نمایش شایعات

⭐︎ ک: امیر رمضانی / ن: نیل سایمون
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۳۱ اردیبهشت تا ۲۶ خرداد ساعت ۲۱:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
تنها ۱۰ اجرا

نمایش راس ساعت یازده

⭐︎ ن و ک: محمد نژاد
📍︎ تئاترشهر - پلاتو اجرا
📅︎ ۳۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
ما چهره نداریم

نمایش چشم ها

⭐︎ ک: حمید دادگر / ن: مسعود هاشمی نژاد
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۱۶ اردیبهشت تا ۰۹ خرداد ساعت ۱۸:۴۵
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش همه چیز درباره آقای «ف»

⭐︎ ن و ک: آرش عباسی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۱۸ خرداد تا ۱۵ تیر ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید از امروز ساعت ۱۲:۰۰
٪۲۰
یک عاشقانه‌ی غمناک در فصل بهار

نمایش پرواز به تاریکی

⭐︎ ن و ک: افشین هاشمی
📍︎ تئاترشهر - سالن چهارسو
📅︎ ۲۸ فروردین تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
شنبه‌های نمایش انگلیسی در مکتب تهران

صحنه‌خوانی لیتراما | شنبه‌های نمایش انگلیسی در مکتب تهران

⭐︎ ک: شیوا اردوئی / ن: کریستوفر دورنگ
📍︎ مکتب تهران
📅︎ ۲۲ اردیبهشت تا ۰۵ خرداد ساعت ۲۱:۰۰ و ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
این اجرا به صورت ترکیبی و چند رسانه ای است.

نمایش مده آ

⭐︎ ک: ناهید حاجی محمدی / ن: هاینر مولر
📍︎ تالار مولوی - سالن کوچک
📅︎ ۲۸ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
تئاتر ۸۸

نمایش دو روایت از شکسپیر

⭐︎ ن و ک: اصغر نوری
📍︎ تماشاخانه سنگلج
📅︎ ۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش تئاتر بازی

⭐︎ ک: ایلناز شعبانی / ن: محمد رضا مرزوقی
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۱۹ اردیبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
بر اساس نقاشی گرونیکای پیکاسو

نمایش گرونیکا

⭐︎ ک: عرفان عشوریون / ن: رضا مرشد
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ ۲۲ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
کاری از گروه تئاتر مردم

نمایش زندگی در تئاتر

⭐︎ ک: داریوش مودبیان / ن: دیوید مامت
📍︎ خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
📅︎ یکشنبه ۰۶ تا ۱۱ خرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اتاق ورونیکا

⭐︎ ک: کوروش ولیدی / ن: آیرالوین
📍︎ اداره تئاتر - خانه نمایش
📅︎ ۰۹ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
گروه نمایش بانوی ایرانی

نمایش بهرام نامه

⭐︎ ک: هدیه رحمت نژاد / ن: حامد رحیمی نصر
📍︎ تماشاخانه فانوس
📅︎ ۲۳ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش راز پروانه ها

⭐︎ ک: حمید ملاحسینی / ن: منوچهر اکبرلو
📍︎ تالار هنر
📅︎ ۲۱ فروردین تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۹:۴۵
۹,۰۰۰ و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش عتیقه‌ها

⭐︎ ک: سوران قادری / ن: هادی هوری
📍︎ سرای محله شهرآرا
📅︎ ۲۹ فروردین تا ۱۰ خرداد
۱۶,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان
کاری از موسسه فرهنگی هنری اندیشه ماهان

نمایش ورود آقایان ممنوع

⭐︎ ک: حسین شهبازی / ن: آرش عباسی
📍︎ اداره تئاتر - خانه نمایش
📅︎ ۰۶ خرداد تا ۰۷ تیر
۱۵,۰۰۰ تومان
این نمایش فقط تا ۱۱ خرداد اجرا خواهد داشت.

نمایش مالی سوئینی

⭐︎ ک: مرتضی میرمنتظمی / ن: برایان فریل
📍︎ تئاترشهر - سالن اصلی
📅︎ ۰۹ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ساعت ۲۱:۰۰

استند آپ کمدی آن مرد با اسب آمد

📍︎ تماشاخانه پالیز، سالن ۱
📅︎ ۰۱ تا ۱۰ خرداد ساعت ۲۰:۱۵
۴۵,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش خلسه در کویر

⭐︎ ک: علی عمرانی
📅︎ جمعه ۲۸ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد

نمایش هتل آسایش

⭐︎ ن و ک: سید مجید بهنام
📍︎ سالن همایش سرای محله دارآباد
📅︎ ۰۱ فروردین تا ۱۰ خرداد ساعت ۲۱:۳۰
۱۲,۰۰۰ و ۱۸,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش شطّ رنج

⭐︎ ک: علی ساسانی نژاد، حامد شفیع ... / ن: احسان افشاری
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۲۹ فروردین تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش حسنی و عمو رادش

⭐︎ ن و ک: مهرداد نظری
📍︎ فرهنگسرای نیاوران
📅︎ ۰۶ فروردین تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۲۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سرآشپز پیشنهاد می کند

⭐︎ ک: شهاب الدین حسین پور
📍︎ ایوان شمس
📅︎ ۲۸ فروردین تا ۰۴ خرداد ساعت ۲۱:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
نوستالژی ده شصت، گروتسک ایرانی

نمایش چشم بر هم زدن

⭐︎ ک: محمد زیکساری / ن: محمد زارعی
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۲۰ خرداد تا ۱۶ تیر ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رابینسون خرگوشه

⭐︎ ن و ک: عباس قاصدزاده
📍︎ فرهنگسرای ابن سینا
📅︎ ۲۰ آذر تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش شوخیه مگه

⭐︎ ک: شیرین مجتهدی
📍︎ کانون نمایش امام خمینی
📅︎ ۰۲ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور ساعت ۲۲:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش در

⭐︎ ن و ک: شهاب مهربان
📍︎ تماشاخانه پالیز، سالن ۲
📅︎ ۲۲ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کدو قلقله زن

📍︎ سرای محله فدک
📅︎ ۱۲ بهمن تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش بپر شماره دو

⭐︎ ن و ک: محمد حسن داداشیان
📍︎ فرهنگسرای شفق
📅︎ ۰۳ اسفند تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۶:۰۰
۱۴,۰۰۰ تومان

اجراهای هزار و یک شب شهرزاد

📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ ۲۱ مرداد تا ۲۶ اسفند

نمایش چند می‌گیری ول کنی؟!

⭐︎ ک: جواد کاظمی
📍︎ آمفی تئاتر ارم
📅︎ ۲۹ فروردین تا ۰۴ خرداد ساعت ۲۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش هدیه اسرار آمیز

⭐︎ ک: میثم یوسفی / ن: آتسا شاملو
📍︎ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن بوستان)
📅︎ ۲۶ فروردین تا ۰۴ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش هگزا شهر دوشیزگان

⭐︎ ک: محمد حاتمی / ن: علیرضا سید
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۵ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بند انگشتی

📍︎ فرهنگسرای ابن سینا
📅︎ یکشنبه ۰۶ تا ۱۱ خرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
دوره فیلم تئاترهای جلال تهرانی

فیلم‌تئاتر در مکتب تهران

📍︎ مکتب تهران
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته