همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 12:09:48
نمایش‌ها
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعی (آبستره)ناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیتئاتر کاتاستروف (فاجعه) پژوهشیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیدانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدسچند رسانه‌ایاپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیاییفیزیکالکودک و نوجوان
اولین رپرتوار نمایش های سنتی ایران

نمایش باباکرم

۰٫۰
⭐︎ ک: وحید شاهینی / ن: فرهاد نقدعلی
📍︎ تالار محراب - سالن اصلی
📅︎ ۰۶ فروردین تا ۰۹ اردیبهشت ساعت ۲۰:۰۰

نمایش خفتگان چشم باز

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: جواد انصافی
📅︎ مردادماه ۱۳۹۹
اولین رپرتوار نمایش های سنتی ایران

نمایش چلچراغ

۰٫۰
⭐︎ ک: سیدرضا علوی / ن: محمود استادمحمد
📅︎ ۲۵ خرداد تا ۲۹ تیر
اولین رپرتوار نمایش های سنتی ایران

نمایش رختشور شاه

۰٫۰
⭐︎ ک: علی یدالهی / ن: بابک لطفی خواجه پاشا
📍︎ تماشاخانه سنگلج
📅︎ پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
اولین رپرتوار نمایش های سنتی ایران

نمایش به دنبال بخت

۰٫۰
⭐︎ ک: احمد دهقان / ن: داوود فتحعلی بیگی
📅︎ فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
برنامه‌های گذشته