تیوال نمایشنامه‌خوانی ارکیده ها در مهتاب
S3 : 16:20:08
  شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
  ۱۸:۰۰
  ۴۵ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: کارلوس فوینتس
: مهدی موسوی
: امیرحسین گلشنی

: زهره غیاثی، سارا غیاثی، مهدی غیاثی

: نستوه سعیدی
: مریم خسروی
: نستوه سعیدی
: ساسان حقانی
: گروه هنری اسطوره
: ترنگ رضایی
: مریم خسروی

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹