تیوال نمایش علیا مخدره
S3 : 04:47:39
  ۰۱ تا ۱۷ مهر
  ۱۶:۳۰
  ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: مریم شعبانی
:فاطمه زارع، سبا رضایی، محدثه رمضانی، سارا قادری
:حمیدرضا ممتازان

: منا شعبانی
: زهرا هودگر
: سیده ریحانه ذاکر
: زهرا توحیدی
: منا شعبانی
: منصوره جلالیان.مناشعبانی
: مریم شعبانی.حمیدرضا ممتازان
: مبینا حمزوی
: زینب یزدانی، فاطمه نوری
: مایده تهرانی
: هانیه سادات شاکر.الهه تهرانی، الهام ریوندی
: مزون ممتاز، مزون ترمه
: حمیدرضا ممتازان
: منا شعبانی
: مایده تهرانی
: راضیه عبدی
: حمیده خلیل آبادی
شرح احوال سه تن از زنان کاخ ناصرین‌الدین شاه قاجار که در جریان کتابت داستان امیرارسلان نامدار، با قصه‌ی دلیرمردی آشنا می‌شوند و این آشنایی، با وجو مشکلات در قصر، موجب برپایی تعزیه می‌شود.
این برنامه ویژه بانوان است
همچنین بانوان محترم توجه فرمایند که موبایل و هرگونه دوربین پیش از ورود به سالن از سوی سالن امانت گرفته می‌شود
سبک:
آیینی
شهر:
تهران

مکان

تهران، میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، انتهای کوچه‌ی صیرفی‌پور
تلفن:  ۳۵۰۲۴۰۰۰