تیوال نمایشنامه‌خوانی نورهود
T1 : 04:40:43
  پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: علی محمد خسروی منش
: سید محمد امین رضوی
: سید محمد امین رضوی، مریم دهقانی، مهدی موحد، سید عرفان اطهری، میلاد الهی، فرناز سمیعی، سید علی اطهری، فاطمه اسدخواه، پریسا عامری
: محمود رشیدی

: جواد اصغری
: فاطمه قاسمی

» براى اطلاع از زمان باز شدن سانس‌هاى تازه به کانال تلگرام پردیس تئاتر شهرزاد  @theatre_shahrzad مراجعه کنید.

۹ نفر که به نوعی نماینده‌ی اغشار جامعه حساب می‌شوند، به دلیل بیماری کوری در یک تیمارستان قدیمی زندانی شده اند و به دنبال راه بیرون رفتن از تیمارستان هستند. در طول نمایش اتفاقاتی رخ می دهد که باعث می شود متوجه شوند راه فراری وجود ندارد...
شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹