تیوال نمایشنامه‌خوانی نورهود
S1 : 07:02:58
  پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: علی محمد خسروی منش
: سید محمد امین رضوی
: سید محمد امین رضوی، مریم دهقانی، مهدی موحد، سید عرفان اطهری، میلاد الهی، فرناز سمیعی، سید علی اطهری، فاطمه اسدخواه، پریسا عامری
: محمود رشیدی

: جواد اصغری
: فاطمه قاسمی
۹ نفر که به نوعی نماینده‌ی اغشار جامعه حساب می‌شوند، به دلیل بیماری کوری در یک تیمارستان قدیمی زندانی شده اند و به دنبال راه بیرون رفتن از تیمارستان هستند. در طول نمایش اتفاقاتی رخ می دهد که باعث می شود متوجه شوند راه فراری وجود ندارد...

راه‌های ارتباطی برای اطلاع از اخبار، نمایش‌ها و برنامه‌های پردیس تئاتر شهرزاد: سایت اینستاگرام کانال تلگرام

شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹