تیوال نمایش نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
T1 : 04:41:01
نمایش دیگرى از کارگردان خونین زار
خرید بلیت
۳۰,۰۰۰ تومان
٪۲۰ تخفیف
٪۳۰ تخفیف
٪۵۰ تخفیف
  ۱۷ فروردین تا ۲۵ خرداد
  ۱۷:۰۰
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: سهراب حسینی
: سهراب حسینی
: سهیل حسینی

: سهراب حسینی
: سهیل حسینی
: امین نجفی
: مهری تواسونی
: محسن تواسونی (شرکت پیراکو)
: استودیو تهران

این نمایش جمعه‌‌ها ساعت ۱۷ به روی صحنه می‌رود

» براى اطلاع از زمان باز شدن سانس‌هاى تازه به کانال تلگرام پردیس تئاتر شهرزاد  @theatre_shahrzad مراجعه کنید.

مردی سوار بر ملخ، اتفاقات روی کره زمین را از آسمان روایت میکند.

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹

عکس‌های پایه

نمایش نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی | عکس نمایش نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی | عکس نمایش نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی | عکس نمایش نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی | عکس

ویدیوهای وابسته