تیوال نمایش محاق
S3 : 16:20:22
  شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۱۸:۰۰
  ۳۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: آوا عقدایی
:آوا عقدایی

: امین مجرد

با همراهی نغمه معنوی و سارا ریوف

محاق سه شب آخر ماه قمری که در آن ماه از چشم ناظر زمینی دیده نمی شود.

مکان

حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن:  ۶۶۴۸۳۷۴۲