تیوال نمایشنامه‌خوانی ملودی شهر بارانی
T1 : 00:18:38
خرید بلیت
۳۰,۰۰۰ تومان
  ۲۸ بهمن و ۱۲ اسفند
  ۱۹:۰۰
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: اکبر رادی
: میکاییل شهرستانی
: (خوانشگران) منیر ماندنی، مسعود آشوری، عالیه شریفی، هستی مسلم زاده، مرجان رستمی نیا، مهدی ارجمند، محسن زمانی و میکاییل شهرستانی
شهر:
تهران

مکان

پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا
تلفن:  ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲