تیوال نمایشنامه‌خوانی ملودی شهر بارانی
S3 : 16:18:28
  ۲۸ بهمن و ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: اکبر رادی
: میکاییل شهرستانی
:(خوانشگران) منیر ماندنی، مسعود آشوری، عالیه شریفی، هستی مسلم زاده، مرجان رستمی نیا، مهدی ارجمند، محسن زمانی و میکاییل شهرستانی
شهر:
تهران

مکان

پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا
تلفن:  ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲