تیوال نمایش مادرد
S3 : 21:04:22
  ۰۱ تا ۳۱ مرداد
  ۱۷:۰۰ و ۱۸:۳۰
  ۳۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: میثم فرهمندیان
: محمد شیرین زاده
:سحر محمدی، نیلوفر امیری

: نیلوفر امیری
: سیاوش فرهادی
: موسی قنادزاده
: احسان زهری
: محمد شیرین زاده

- توجه: این نمایش یک اجرای محیطی است، هر اجرا فقط ۴ تماشاگر دارد.

سارا وحیدی زندانی بند نسوان، امروز بعد از چهار سال ملاقاتی دارد.

مکان

خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس

گزارش تصویری تیوال از نمایش مادرد / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

ویدیوهای وابسته

آواهای وابسته