تیوال نمایش مادرد
S1 : 00:06:12
خرید بلیت
۲۰,۰۰۰ تومان
٪۲۰ تخفیف
  ۰۱ تا ۳۱ مرداد
  ۱۷:۰۰ و ۱۸:۳۰
  ۳۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: میثم فرهمندیان
: محمد شیرین زاده
: سحر محمدى، نیلوفر امیرى

: نیلوفر امیرى
: سیاوش فرهادى
: موسى قنادزاده
: احسان زهرى
: محمد شیرین زاده

- توجه: این نمایش یک اجرای محیطی است، هر اجرا فقط ۴ تماشاگر دارد.

سارا وحیدى زندانى بند نسوان، امروز بعد از چهار سال ملاقاتى دارد.

مکان

خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس

گزارش تصویری تیوال از نمایش مادرد / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

ویدیوهای وابسته

آواهای وابسته